Brediusbouwers

Word lid van de club van brediusbouwers en steun hofstede batenstein met minimaal €50 per jaar voor een periode van 5 jaar.

Geweldig dat u ons met een periodieke gift wil steunen. Goed voor u om te weten is dat u deze gift volledig mag aftrekken bij de inkomstenbelasting. Omdat we de status Culturele ANBI hebben, mag het af te trekken bedrag verhoogd worden met 25%; zie ook de site van de belastingdienst. Voor een periodieke gift vereis de belastingdienst wel dat u de gift 5 jaar doet en dat deze gift schriftelijk wordt vastgelegd.

Omdat makkelijk te maken heeft de stichting hiervoor een overeenkomst opgesteld conform het voorbeeld van de belastingdienst. Als u hier uw naam en email adres opgeeft dan sturen wij u de overeenkomst in tweevoud toe via email.

U vult de overeenkomst vervolgens in en stuurt één exemplaar retour naar de stichting.  Daarna maakt u uw eerste gift over. Doe dat niet daarvoor, want dan mag die voor u niet meetellen volgens de regels van de fiscus.