De campagne gaat voort

De inzamelingscampagne gaat ondertussen onverminderd voort. We zijn inmiddels de € 15.000 gepasseerd. Een geweldige tussenstand. Met hartelijk dank aan de zeer velen die een bijdrage hebben gestort.

Ons doel is echter nog steeds minimaal € 25.000,-. Die we ook hard nodig hebben.

Dus bent u ook blij dat de brediusboerderij weer in volle glorie terugkomt in het landgoed Bredius, maak dan nog vandaag uw bijdrage over via deze website of op
NL15 RABO 0175 4876 26

Alvast onze hartelijke dank.