Eind 2020, het begin is er!

De eerste werkzaamheden zijn gedaan. Alle gevels zijn gestut. Alle binnenmuren die bij de verbouwing van 2003 waren aangebracht, zijn gesloopt. Ook restanten die niet meer bruikbaar waren zijn weggehaald. De deel, de plek waar de koeien stonden, is nu weer de openruimte zoals die was toen de boerderij nog boerderij was.
De foto laat zien wat voor mooie open ruimte er ontstaat. Maar laat ook zien dat er ongelooflijk veel gedaan moet worden voordat het weer een bruikbaar gebouw is.

Het nieuwe gebinte, zeg maar het nieuwe houten geraamte van de boerderij, is door de aannemer inmiddels besteld. Het grenen hout moet nog drogen en de balken nog op maat gezaagd. In maart gaat het gebinte geplaatst worden.