Geschiedenis

De hofstede diende als woonhuis voor de boer die het agrarische bedrijf bestierde en bood stalruimte voor de koeien. Tevens was de hofstede in gebruik als zomerverblijf voor de familie Bredius.

Brediusboerderij

De Brediusboerderij, of Hofstede Batestein zoals die officieel heet, is onderdeel van een historisch agrarisch erfgoed; het huidige Landgoed Bredius.

In 1824 heeft Jacobus Bredius de eerste stukken land verworven die net buiten de stadswallen lagen die destijds nog Woerden omringden.

In de jaren daarna zijn steeds meer gronden verworven. Het bedrijf ontwikkelde zicht tot een gemengd agrarisch bedrijf van vee- en fruitteelt. De inrichting van het gebied is tot op de dag van vandaag vrijwel geheel bewaard gebleven, zoals zichtbaar is aan de hoogstamfruitbomen die nog steeds op het landgoed aanwezig zijn. Ook het stiltegebied was destijds al aanwezig.

Rijksmonument

Hofstede Batestein is gebouwd in 1852 en is een zogenaamde langhuisboerderij, gebouwd in een vroeg neogotische stijl die vooral tot uitdrukking komt in de voor- en achtergevel. Het zadeldak is rietgedekt.

Bij de hofstede hoort de schuur die in dezelfde vroeg neogotische stijl is opgetrokken. De schuur kennen we tegenwoordig als de Brediusschuur. De hofstede met schuur, is vanwege deze bijzondere kenmerken aangewezen als rijksmonument.

De brand in 2008

In het voorjaar van 2008 is de boerderij zwaar beschadigd door brand. De toenmalige bewoner wilde niet meer terug naar deze plek. Sindsdien staat de boerderij te verruïneren.

En al eerder waren er grote bedreigingen. Het hele gebied van het landgoed stond in de jaren zestig en zeventig  van de vorige eeuw op de nominatie om vol gebouwd te gaan worden. Door initiatieven vanuit de inwoners van Woerden is dat niet doorgegaan en is dit historisch erfgoed als een prachtige groene long voor Woerden behouden gebleven.

En nu moet als sluitstuk ook de hofstede in oude glorie teruggebracht gaan worden!

Stichting Hofstede Batenstein

De stichting Hofstede Batestein vind het belangrijk dat dit historisch monument gerestaureerd wordt en bewaard blijft voor de toekomst.