Herinneringssteen

Voorafgaande aan de onthulling van de herinneringssteen memoreerde Gerard Lieverse voorzitter van de Stichting Hofstede Batestein het begin van de restauratie-uitdaging. De stichting werd in december 20215 opgericht met als enige doel te komen tot restauratie van de hofstede. De ambitie was er alsook de overtuiging dat het zou lukken. Maar verder was er niks; geen geld en een zwaar vervallen boerderij die nog niet eens van de stichting was.

Maar na vijf jaar, eind 2020 kon toch het startschot voor de restauratie worden gegeven. En nu een jaar verder zijn we bezig met de afronding van de restauratie.

Nu we zo ver gekomen zijn vond het bestuur van de Stichting Hofstede Batestein het een goed moment om de restauratie van de hofstede te markeren met een herinneringssteen. Daarmee in de voetsporen tredend van de oorspronkelijke bouwers van de hofstede.  Cornelis Jan Bredius legde 170 jaar geleden, samen met zijn vrouw op 5 augustus 1852 de eerste steen van de hofstede. De steen is te zien is in de voorgevel.