Over ons

……………………………..

Stichting Hofstede Batestein

Stichting Hofstede Batestein is in december 2015 opgericht met als enige doel te komen tot restauratie van de Bredius boerderij, ofwel de hofstede Batestein zoals die van oorsprong werd genoemd. Naast de restauratie moet de hofstede weer een bestemming krijgen en moet hij beheerd en in standgehouden worden.

Het bestuur bestaat uit vijf personen, allen vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de stichting afgetrokken mogen worden bij de inkomstenbelasting. Voor de precieze regeling hiervoor zie de site van de belastingdienst.

Bestuur van Stichting Hofstede Batestein

Het bestuur bestaat uit, Gerard Lieverse, voorzitter, Henk Woertman, penningmeester, John Antonissen, Johan Strik, Bernt Feis, secretaris

Uitgebreide informatie over de stichting, jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u op de website van de stichting, www.stichtinghofstedebatestein.nl